Regulamin konkursu

O rozpoczęciu każdego etapu oraz o terminie nadsyłania prac, poinformujemy na stronie głównej konkursu.
  • Zgłoszenia
- każda zgłaszająca się osoba musi mieć co najmniej 30 dni stażu na Fashionstyle.pl
- swoje zgłoszenie należy wysłać na ftopmodel@gmail.com. Należy podać swój numer GG (w razie potrzeby kontaktu), login na FS (tylko jedno konto, to które ma brać udział w konkursie, to które dostanie ewentualne nagrody) oraz ilość dni na FS (liczy się staż danego konta!).

  • Dyskwalifikacja
1. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany za:
- kopiowanie cudzych stylizacji i pomysłów
- wspieranie się usługami osób oferujących metamorfozy i przemiany na Fashionstyle
- obrażanie uczestników i/lub jury
- niespełnienie warunków danego etapu
- niedotrzymanie terminu nadsyłania prac


  • Niezwykłe przypadki
- Jeżeli w danym etapie, kilkoro uczestników będzie miało tyle samo punktów i będzie kwalifikować się do odpadnięcia, jury przegląda ich wcześniejsze prace i wybiera spośród nich osoby, które okazują się najsłabsze tak, by dopełnić ilości osób, które muszą odpaść.